Cursul este destinat familiarizării studenţilor cu conceptele fundamentale ale pedagogiei ca ştiinţă, cu specificul, funcţiile şi rolul acesteia în cadrul mai larg al sistemului ştiinţelor educaţiei..

Obiectivele didactice majore ale disciplinei vizează asimilarea de către studenţi a unor concepte de bază privind istoricul apariţiei pedagogiei ca ştiinţă, a sarcinilor şi obiectului său de studiu,  teorie şi artă a educaţiei, a caracterului finalist al acţiunii educaţionale precum şi a specificului fiecăreia dintre componentele sistemului ştiinţelor educaţiei.

Cursul urmăreşte dezvoltarea la studenţi atît a competenţelor ştiinţifice cît şi a competenţelor comunicaţionale, de relaţionare socială precum şi a competenţelor metodologice.

Acest curs are menirea să dezvăluie conţinutul şi stadiul actual de dezvoltare al psihologiei ca ştiinţă. Scopul principal al cursului este formarea cunoştinţelor fundamentale în domeniul psihologiei generale, pentru a forma o abordare analitică de concepte moderne şi clasice. Disciplina este menită să creeze o bază teoretică pentru studenţi şi să introducă studenţii în specialitate. În cadrul cursului studenţii vor învăţa specificul psihologiei ca ştiinţă, dezvoltarea psihică, apariţia şi dezvoltarea conştiinţei umane, forme de reflecţie mentală, problema a psihologiei moderne. Tot în cadrul cursului studenţii vor face cunoştinţă cu specificul psihologiei ca ştiinţă, metodele de cercetare în psihologie.